Giotto Bar TLV בר, תל אביב

עיצוב פנים טוטאלי אינטרדיצפלינרי שכלל מעורבות תכנונית וביצועית בכל פרט ופרט
ההשראה לעיצוב הגיעה מרציפי רכבות תחתית ואנשי השוליים הפוקדים אותן בלילות
עבודה זו תוכננה ויצאה לפועל עוד במסגרת לימודי התואר ,בשיתוף פעולה עם המעצב שחר פלג  Peleg Design.