דירות ,אלנבי,תל אביב

  2 דירות ברחוב אלנבי בתל אביב ,2014

דירות בגודל 50 מר' שתוכננו להשכרה קצרת טווח ובוצעו כפרויקט "מסירת מפתח" -שירות מיוחד הכולל עיצוב ,תכנון ,פיקוח ואבזור מלא עד רמת המגבת ללא התערבות הבעלים אשר מקבל בסוף הפרויקט נכס מוכן לאכלוס ושימוש מיידי